091551961

Sportlann

Giom Beag

An Giom Beag:

Cuireadh tús leis an Giom Beag in 2015 mar thoradh ar chomórtas a d’eagraigh an KBC Bank, nuair  a bhuaigh An Spórtlann duais €3,000. Is é an aidhm atá leis an Giom Beag ná nósanna sláinte a spreagadh i ngasúir thrí mheán na Gaeilge. I measc na n-imeachtaí tá sacar, cispheil, gleacaíocht agus cluichí spraoi. Freastalaíonn an Giom Beag ar ghasúir ó 3 bliana suas go dtí 13 bliana d’aois. Beidh an Giom Beag ar ais i nDeireadh Fómhar le clár nua.  

giom-beag

 

Ag Tosnú arís ar an 15ú Deireadh Fómhair.

 jungle-gym-clipart-55

AM- 11.00 – 1.00 

AOIS- 6 -13 

AN GIOM BEAG –  AG SPREAGADH NÓSANNA SLÁINTIÚLA I NGASÚIR!

Curaclaim an Giom beag,

Tá 3 phríomh ghné ag curaclaim an giom beag a chinnteoidh forbairt;

Fisiciúil; Laidróidh sé na gasúir go fisicúil agus cuideoidh sé meáchan a choinneáil síos agus galair cosúil le diabaetas a sheachaint.

Mothúcháin; Méadóidh sé muinín gasúir trí pháirt a ghlacadh i ngrúpaí agus trí éachtaí a bhaint amach. taispeánann taighde go gcuidíonn aclaíocht i ngaisúir lena mothucháin a rialú.

Intinn; forbróidh sé an intinn trí mháistreacht ar dathanna agus trí scileanna samhlaíocht.

Buntáistí de chur chuige iomlán ghníomhaíocht gasúir;

Nuair a ghlacann gasúir páirt i ngníomhaíochtaí struchtúrtha, forbraíonn sé scileanna foirne, scileanna chun mothúcháin a smachtú agus scileanna ceannaireachta don todhchaí.

Tá níos lú seans go mbeidh iomarca meachán ar ghasúir agus laghdóidh sé seans diabétéis agus laidróidh sé matáin agus cnámha.

Deanann gníomhaíochtaí aclaíochta a gcorp a so- lúbtha agus a láidrú.

NUA;

CLUB RÉALTA BEAGA!!

Aois 3,4 agus 5 bliain

Am- 2,00 go dtí 3.30

Neart sproi agus spórt,

Cuir glaoch ar an Sportlann chun ait do réalt beag a chuir san aireamh!!