091551961

Sportlann

Caroline Ní Chualáin

Caroline Ní Chualáin – Bainisteoir

Le taithí i mbainistíocht agus forbairt tograí agus eagraíochtaí  táim spreagtha chun spiorad agus dul chun cinn an ionaid a fhorbairt  ionas go mbeadh tionchar dearfach ag obair na Spórtlainne ar mhuintir an cheantair.

Is é an fhís atá agam don Spórtlann ná ionad lárnach a fhorbairt i gcroílár cheantar na nOileán a tharraingeoidh grúpaí de gach aois as an cheantar agus taobh amuigh chun leas a bhaint as cláir agus seirbhísí  caitheamh aimsire, aclaíochta agus spóirt d’ardchaighdeán.

Sula thosaigh mé mo chuid dualgais Bainistíochta le Spórtlann Naomh Anna Teo chaith mé roinnt blianta ag obair sna meáin ag forbairt tograí agus eagraíochtaí.  Bhain mé amach BA sa Ghnó agus Chumarsáid in 2008 i GMIT, Dioplóma Iarchéime san Oideachas ó OÉ Gaillimhe in 2010 (múinteoireacht Gnó) agus Dioplóma
sa mBainistíocht ón Irish Management Institute in 2013.

Leis an taithí agus na scileanna atá forbartha agam thar na mblianta agus leis an suim mhór atá agam i bhforbairt na Spórtlainne agus i gcúrsaí sláinte déanfaidh mé mo dhícheall éileamh na mball agus ghrúpaí an chentair a shásamh.